ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ & ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑ - ΤΥΡΟΚΟΜΙΑ
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ
ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ: ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΥΙΟΘΕΤΩΝΤΑΣ ΜΙΚΡΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΡΟΣ
Για έντυπες αιτήσεις παρακαλώ απευθυνθείτε:
Αμερικανική Γεωργική Σχολή:
Γραφείο Διαχείρισης Στρατηγικών project, κ. Κάλφας/κ. Κρυσταλλίδου, τηλ 2310-492827/492737
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών:
Γραφείο Διαχείρισης Φυσικού Έργου (ΡΜΟ) Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά, κ. Ρήγου, τηλ 210-5294963
ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ