ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ:
ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Sheep & Goat: Enhancing Dairy & Meat Sector

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιάζεται και υλοποιείται από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή και στοχεύει στην υποστήριξη του κλάδου της κτηνοτροφίας, παρέχοντας ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο αξιοποίησης του κατσικίσιου γάλακτος και του αιγοπρόβειου κρέατος.

Στο τέλος του προγράμματος δίνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Σκοπός Προγράμματος
Σκοπός του προγράμματος είναι η συμβουλευτική και κατάρτιση σε θέματα κτηνοτροφίας, η έρευνα και η ανάπτυξη νέων προϊόντων από κατσικίσιο γάλα καθώς και η καθοδήγηση πάνω σε θέματα που αφορούν την ανάπτυξη και εμπορία νωπού και μεταποιημένου αιγοπρόβειου κρέατος. Στο μέτρο του δυνατού, θα επισημανθούν τα δυνητικά οφέλη από τη χρησιμοποίηση των υφιστάμενων εγχώριων φυλών, θα εισαχθούν πρακτικές με στόχο τη βελτιστοποίηση των δυο παραγωγικών δραστηριοτήτων και θα διευκολυνθεί η δημιουργία μελλοντικών, πιλοτικών ομάδων νέων κτηνοτρόφων.

Σε ποιους απευθύνεται
Το πρόγραμμα παρέχει συμβουλευτική και κατάρτιση σε τουλάχιστον 70 νέους ετησίως για τρία χρόνια, ηλικίας μεταξύ 18 και 40 ετών, συμπεριλαμβάνοντας δυνητικούς και νέους κτηνοτρόφους, μελλοντικούς και υφιστάμενους επιστήμονες ζωικής παραγωγής, τροφίμων και κτηνιατρικής καθώς και επαγγελματίες σε κλάδους συναφείς με την παραγωγή και μεταποίηση γαλακτοκομικών προϊόντων και κρέατος.
Ηλικιακό όριο: 18-40 ετών.

Πρόγραμμα σπουδών
Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει ενδεικτικά:

Περιοχή δράσης εκπαιδευτικού κύκλου 2018-19
Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Διάρκεια δράσης
12 μήνες

Πρόγραμμα «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά»
Το πρόγραμμα «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά» είναι μια πρωτοβουλία για τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και επιχειρηματικότητας για τους νέους στον αγροδιατροφικό τομέα στην Ελλάδα.
Το Πανεπιστήμιο Rutgers ηγείται αυτού του πολυετούς και πρωτοποριακού προγράμματος σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή.
Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω αποκλειστικής δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Περισσότερες πληροφορίες
Βίκυ Κρυσταλλίδου
Γραφείο Διαχείρισης Στρατηγικών Projects
Αμερικανική Γεωργική Σχολή, Μαρίνου Αντύπα 54
Τ.Θ. 60097, 570 01, Θέρμη Θεσσαλονίκης
τηλ. 2310- 492737

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ