ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ & ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑ - ΤΥΡΟΚΟΜΙΑ
Livestock Farming and Dairy Technology

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιάζεται και υλοποιείται από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με την επιστημονική καθοδήγηση πλειάδας έμπειρων καθηγητών του Πανεπιστημίου, επικεφαλής των οποίων είναι ο κ. Ι.Μπιζέλης, με μεγάλη εμπειρία χρόνων στην εκπαίδευση επαγγελματιών κτηνοτρόφων. Το προτεινόμενο πρόγραμμα κατάρτισης για την αιγοπροβατοτροφία θα προετοιμάσει 4 ομάδες 20 νέων οι οποίοι θα εξελιχθούν σε ενεργούς κτηνοτρόφους. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι ωφελούμενοι θα αποτελέσουν τους νέους ηγέτες στο επάγγελμα και θα μπορούν να υποστηρίξουν την παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων υψηλής ποιότητας.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρκεί 80 ώρες, εκ των οποίων οι 40 ώρες είναι θεωρία και οι 40 ώρες είναι πρακτική άσκηση σε κτηνοτροφικές ή γαλακτοκομικές / τυροκομικές μονάδες.

Στο τέλος του προγράμματος δίνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Σκοπός Προγράμματος
Ο βασικός στόχος του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει τους νέους στην κτηνοτροφία και / ή στην γαλακτοκομική τεχνολογία και να τους βοηθήσει να αναπτύξουν δεξιότητες και γνώσεις που θα μπορούν είτε να φέρουν πίσω στο αγρόκτημα ή τη μονάδα γαλακτοκομικών προϊόντων που εργάζονται, είτε να χρησιμοποιήσουν για να ιδρύσουν δική τους επιχείρηση.
Η εξέλιξη της παραγωγής γάλακτος προβάτων και αιγών μπορεί και πρέπει να αποτελέσει έναν από τους κύριους μοχλούς για την ανάπτυξη του ελληνικού γαλακτοκομικού τομέα και την αύξηση της απασχόλησης για τους νέους.

Σε ποιους απευθύνεται
Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης στοχεύει να εκπαιδεύσει περίπου 80 νέους ανθρώπους ετησίως οι οποίοι:

Πρόγραμμα σπουδών
Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει ενδεικτικά:

Περιοχή δράσης εκπαιδευτικού κύκλου 2018-19
Περιφέρεια Θεσσαλίας
Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών
Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας

Διάρκεια δράσης
3 έως και 4 εβδομάδες
Η παρουσία είναι υποχρεωτική
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται Δευτέρα έως Παρασκευή , 4 ώρες / ημέρα.

Πρόγραμμα «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά»
Το πρόγραμμα «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά» είναι μια πρωτοβουλία για τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και επιχειρηματικότητας για τους νέους στον αγροδιατροφικό τομέα στην Ελλάδα.
Το Πανεπιστήμιο Rutgers ηγείται αυτού του πολυετούς και πρωτοποριακού προγράμματος σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή.
Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω αποκλειστικής δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Περισσότερες πληροφορίες
Ξενάκη Δήμητρα
Άρτεμις Ρήγου
Γραφείο Διαχείρισης Φυσικού έργου (PMO) Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιερά οδός 75, Αθήνα, 11855, τηλ. 210-5294963, 210-5294964

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ