ΥΙΟΘΕΤΩΝΤΑΣ ΜΙΚΡΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ
Small Farm Adoption

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιάζεται και υλοποιείται από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία μικρών οικογενειακών αγροκτημάτων σε 150 νέους ετησίως με χρονικό ορίζοντα τριών ετών.
Τα μαθήματα του προγράμματος αφορούν συμβουλευτικές υπηρεσίες με τη μορφή ετήσιας υποστήριξης στο πεδίο, ειδικά διαμορφωμένες για τις ανάγκες των συμμετεχόντων. Παρέχεται επίσης συμβουλευτική σε θέματα διασφάλισης ποιότητας, μάρκετινγκ και προωθητικών ενεργειών.

Στο τέλος του προγράμματος δίνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Σκοπός Προγράμματος
Σκοπός του προγράμματος είναι να υποστηρίξει και να καθοδηγήσει νέους αγρότες να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στον τομέα της γεωργίας ή να βελτιώσουν την απόδοση των ήδη υφιστάμενων αγροκτημάτων τους, συμβάλλοντας έτσι στη βιωσιμότητά τους.

Σε ποιους απευθύνεται

Πρόγραμμα σπουδών
Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει ενδεικτικά:

Κατά την εφαρμογή της δράσης ο υποψήφιος έχει την ευκαιρία να εκπαιδευτεί επί τω έργω, δηλαδή κατά τη διάρκεια άσκησης της δραστηριότητάς του.

Περιοχή δράσης εκπαιδευτικού κύκλου 2018-19
Περιοχές στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία, Φθιώτιδα

Διάρκεια δράσης
12 μήνες

Πρόγραμμα «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά»
Το πρόγραμμα «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά» είναι μια πρωτοβουλία για τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και επιχειρηματικότητας για τους νέους στον αγροδιατροφικό τομέα στην Ελλάδα.
Το Πανεπιστήμιο Rutgers ηγείται αυτού του πολυετούς και πρωτοποριακού προγράμματος σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή.
Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω αποκλειστικής δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Περισσότερες πληροφορίες
Ηλίας Κάλφας
Γραφείο Διαχείρισης Στρατηγικών Projects
Αμερικανική Γεωργική Σχολή, Μαρίνου Αντύπα 54
Τ.Θ. 60097, 570 01, Θέρμη Θεσσαλονίκης
τηλ. 2310-492827

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ